Wednesday, March 12, 2014

ಸಭೆಮಳೆಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೂವುಗಳೂ ಹಾಜರು.
ಮೋಡದಿಂದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿ-
ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ
ಫ್ರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದೆ
ನನ್ನ ರಶ್ಮಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ-
ಚಂದ್ರನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.
ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ.
***
ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ- ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ- ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್

No comments:

Post a Comment

ನಷ್ಟ

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನ...