Monday, June 6, 2016

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ

ಊರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಡೊನೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಕರೆಯಲು ಹೋದಾಗ
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹೋದಾಗ
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು:
'ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ!'

ನಿಜ
ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿವಾಗಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ
ನಿತ್ಯವೂ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು
ಹಾಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು.
*

ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲ- ವೈಶಾಖ್ ವಿ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ- ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್

No comments:

Post a Comment

ನಷ್ಟ

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನ...