Saturday, June 18, 2016

ದಿನಚರಿ-21


....ಹಾಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಅವರು 'ನಾನು ಎನ್.ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್, ಈ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 83 ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವುಷ್ಟು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಚಿದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ದತ್ತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಏನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮವಿತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ.

ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಗೈಯ್ಯುವ ಇಂಥವರನ್ನು ನೆನೆದಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment