Friday, May 8, 2015

ಕವಿ,ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅರಳೀಮರ

-1-

'ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ' ಎಂದೆ.

'ಕವಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ- ಇಬ್ಬರು' ಎಂದು ಎಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ.

ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಎಣಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ: 'ಕವಿ,ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅರಳೀಮರ - ಒಟ್ಟು ಮೂವರು'.

(ಎಣಿಸಿ ಹೇಳಲು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅಲ್ಲಿ . ಬೇಡ ಬಿಡಿ.)


-2-

ಯಾರನ್ನಾದರೂ 'ಕವಿ' ಎಂದೋ , 'ರಾಜಕಾರಣಿ' ಎಂದೋ ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು - ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಅರಳೀಮರದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯವರಿರುತ್ತಾರೆ!


-3-


ಒಬ್ಬರು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಮತ್ತೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಾ- ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ದಾನಮಾಡುತ್ತದೆ.


-4-

ಇಬ್ಬರ ಕೊರಳೂ ಸಣ್ಣವು.ಹೀಗಾಗಿ ,ಮೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹಾರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.


-5-


ಒಬ್ಬರು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ,ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಓಟು ಪಡೆದರು. ಅರಳೀಮರಕ್ಕೆ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ,ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಉಸಿರಿನ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು.


**
-ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್

No comments:

Post a Comment

ನಷ್ಟ

ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊದಲ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಷ್ಟವಾದವು. ಎರಡನೇ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನ...