Saturday, August 23, 2014

ನೀರ್ಗವಿತೆಗಳುNo comments:

Post a Comment

ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಗಪದ್ಯ

ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವಾಗ ಜೇಬು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಪರ್ಸು, ಪೆನ್ನು, ಮೊಬೈಲು... 'ಹ್ಞಾಂ... ಇವೆ!' 'ಏನೋ ಮರೆತೆ' ಎಂಬ ವಸ್ತು ಮಿದುಳ ತು...