Tuesday, February 25, 2014

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಕಡಲಾಚೆಯ ಹುಡುಗಿಗೆ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಕಡಲಾಚೆಯ ಹುಡುಗಿಗೆ: ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್  ಸೌಜನ್ಯ : ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

No comments:

Post a Comment

ಮೃತರ ಮನೆಯ ಗಾನ

(ಒಂದು ಅಸಂಗತ ಪದ್ಯ) ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತೀರಿದ ದಿನ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ನಾವು ಶವದ ಆಚೆ-ಈಚೆ ಕುಳಿತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಕ್ಕೆವು ಕಣ್ಣುಕಣ್ಣುಗಳ ಕಲೆ...